Headerbild

Kategorier

Inför Fäktmaran - The Fencing Marathon

2022-01-23 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Viktig information kring Covid-19

🇸🇪 Fäktmaran - The Fencing Marathon närmar sig och vår ambition som det ser ut idag är att genomföra tävlingen.
Nuvarande anmälningsläge gör att tävlingen går att genomföra på en dag men passerar
deltagarantalet 40 kommer den köras två dagar. Tänk på att om tävlingen genomförs på en dag kan den komma att hålla på långt in på kvällen. Värt att tänka på om ni kommer långväga ifrån.
För att genomföra tävlingen så säker som möjligt har vi beslutat att vaccinationspass skall kunna visas upp på tävlingsdagen. Alternativt tar man med sig en obruten förpackning av snabbtest/antigentest och genomför det på plats på morgonen inför en FKC-funktionär. Det går också bra att visa upp intyg efter PCR-test som inte är äldre än 48 timmar.
Under tävlingens genomförande så kommer vi följa SvFF:s dokument ”Svensk Fäktning och
covid-19 - regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid
fäkttävlingar”.
Nedan belyser vi lite extra några punkter ur detta:
*Munskydd ska bäras av alla som vistas i lokalen. Fäktare behöver inte bära munskydd
vid match och vid uppvärmning.
*En ledare per förening om sådan följer är tillåten. Ingen publik i form av anhöriga
eller andra bekanta. Om fäktaren är 15år eller yngre får en förälder följa med.

🇬🇧 Fäktmaran - The Fencing Marathon is approaching and our ambition as it looks today is to carry out the competition.
The current registration mode means that the competition can be completed in one day but passes the number of participants 40, it will run two days. Keep in mind that if the competition is held in one day, it may last well into the evening. Worth thinking about if you come from far away.
In order to carry out the competition as safely as possible, we have decided that Covidpass should be able to displayed on the day of the competition. Alternatively, you take an unbroken package of rapid test / antigen test and carry it out on site in the morning in front of an FKC official. It is also possible to present a certificate after a PCR test that is not older than 48 hours.
During the competition, we will follow SvFF's document “Swedish Fencing and covid-19 - rules and recommendations for reduced risk of infection at fencing competitions ”.
Below we highlight a few extra points from this:
* Face mask must be worn by everyone staying in the arena. Fencers do not need to wear face mask during match and during warm-up.
* One leader per club is allowed. No audience in the form of relatives
or other acquaintances. If the fencer is 15 years or younger, a parent can come along.

Adress

FK Chapman - Fäktning Oscar Dyberg, Författarevägen 79 37163 Lyckeby

Kontakt

E-post: fencing@fkchapman.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in