Headerbild

Karlskrona

Vår stad, som sedan 1998 är med på Unescos världsarvslista, är en levande historiebok
med välbevarade örlogshistoriska miljöer och en av Östersjöns vackraste mötesplatser.
Kustkommunen Karlskrona har ett underbart läge.

Centrum är byggt på öar i Sveriges sydostligaste skärgård. Här kan du välja mellan att bo
i stads-, skärgårds- eller skogsmiljö eller till och med alla på en gång!

Kung Karl XI, som just hade besegrat Danmark, började 1679 exploatera de blekingska
öar som skulle komma att bli grunden för örlogsstaden Karlskrona. Avsikten var naturligt-
vis att staden och dess örlogsbas skulle tjäna som utpost mot Östersjöns fientliga flottor.

Fredric Henric af Chapman blev 1782 chef för Karlskrona Skeppsvarv med order från kung
Gustav III att bygga en helt ny flotta, vilken kungen avsåg att använda i det planerade
kriget mot Ryssland. af Chapman omstrukturerade skeppsvarvet till en veritabel skepps-
byggarfabrik enligt löpande-bandmetoden, ungefär som Henry Ford senare skulle komma
att styra tillverkningen av sina Fordbilar. Han var också en framstående arkitekt, vilket
framgår av åtskilliga byggnader som fortfarande finns att beskåda i staden.

UNESCOs Världsarvlista

Kort beskrivning:
”Karlskrona är ett enastående exempel på en planlagd örlogsstad i det sena 1600-talets
Europa. Originalplanen och många av byggnationerna har klarat sig intakta och visar till-
sammans med senare installationer den efterföljande utvecklingen fram till våra dagar.”

Förklaring till inskrivningen; Kritera:
”Karlskrona är ett exceptionellt välbevarat exampel på en planlagd Europeisk örlogsstad,
som inlemmar element från tidigare anläggningar i andra länder och som i sin tur tjänar
som modell för senare städer med liknande funktion. Örlogsbaser spelade en viktig roll
under de århundraden då marin makt var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och
Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av de örlogsstäder som finns kvar.”
Fäktning i Karlskrona

Den första officiella fäkttävlingen i Karlskrona ägde rum 1926 och då med stort inslag av
fäktare från Stockholm. Vid de lokala militära förbanden förekom redan tidigare fäktning,
med bland annat garnisonstävlingar. Vid Örlogsstadens Högre Allmänna Läroverk var de
båda gymnastiklärarna, major Bergman och dåvarande kapten Heilborn livligt
intresserade av fäktsporten, vilken till stor del ingick i gymnastikundervisningen. Det har
främst varit Kungl. Flottans IF och KA 2 som drivit fäktningen till 1995, då Fäktsektionen
i KFIK bröt sig ur och i samarbete med Chapmanskolan och Fäktgymnasiet bildade FK
Chapman. FK Chapman, som är en av Sveriges bästa ungdomsföreningar, har även på
seniorsidan levt upp till den tradition som började 1946, då Nils Rydström, KFIK, vann SM
på värja och Fredrik Nilsson gjorde detsamma 1995. Sedan 1997 har FK Chapman
erövrat fem SM-tecken på värja, två gånger genom Fredrik Nilsson, och tre gånger genom
Magnus Malmgren. Fäktgymnasiets flyttning till Karlskrona betydde naturligtvis att
stadens fäktning fick god draghjälp. Med den goda tillströmning av ungdomar som skett de
senaste åren, hoppas vi kunna upprätthålla Karlskronas gamla och goda fäkttraditioner.Foto: Micke Månsson 

Adress

FK Chapman - Fäktning Oscar Dyberg, Författarevägen 79 37163 Lyckeby

Kontakt

E-post: fencing@fkchapman.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in