Headerbild

Medlems- & träningsavgifter 💵

Medlems- och träningsavgifter för 2024

Ungdomar upp till 20 år - 300 kr/år

Vuxna 20 år och äldre - 400 kr/år

Stödjande medlem - 100 kr/år

Tränings- & lektionsavgift - 500 kr/termin

Nybörjarkurs - 500 kr, lån av utrustning ingår i kostnaden. Avgiften gäller för två terminer.

Lån av utrustning - 500 kr/termin för hel utrustning och 300kr/termin för halv utrustning.
"Hyresavgiften betalas senast 30 dagar efter kontraktets upprättande. Om utrustning inte återlämnas inom en månad efter slutdatum debiteras hyrestagaren som om utrustningen är förlorad. Förlorad utrustning ersätts med: Fäktväst 500 kr, fäktbyxa 300 kr, plastrong 150 kr, mask 800 kr, handske 100 kr, kroppskabel 100 kr, värja el 600 kr, värja manuell 300 kr."

Avgifterna inbetalas senast den 31 mars för vårterminen och senast 1 oktober för höstterminen. Glöm ej ange namn och vad inbetalningen avser. 

Bankgiro 5277-6242 eller Swish 1236936850

Medlemsuppgifter

Vårt medlemsregister är kopplat till IdrottOnline som tillhör Riksidrottförbundet.
Medlemmar med fullständigt personnummer uppdateras regelbundet mot folkbokföringen (SPAR). 
Vi behöver således utöver personnummer även ett telefonnummer och en epostadress från våra medlemmar för att medlemshanteringen ska fungera så smidigt som möjligt. Dessa uppgifter skickar ni enklast in till fencing@fkchapman.se.


Adress

FK Chapman - Fäktning Oscar Dyberg, Författarevägen 79 37163 Lyckeby

Kontakt

E-post: fencing@fkchapman.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in