Headerbild

Medlemsavgifter

Medlems- och träningsavgifter för 2023

Ungdomar upp till 20 år - 300 kr/år

Vuxna 20 år och äldre - 400 kr/år

Stödjande medlem - 100 kr/år

Tränings- & lektionsavgift - 500 kr/termin

Lån av utrustning - 500 kr/termin för hel utrustning och 300kr/termin för halv utrustning.

Avgifterna inbetalas senast den 31 mars för vårterminen och senast 1 oktober för höstterminen. Glöm ej ange namn och vad inbetalningen avser. 

Bankgiro 5277-6242 eller Swish 1236936850

Medlemsuppgifter

Vårt medlemsregister är kopplat till IdrottOnline som tillhör Riksidrottförbundet.
Medlemmar med fullständigt personnummer uppdateras regelbundet mot folkbokföringen (SPAR). 
Vi behöver således utöver personnummer även ett telefonnummer och en epostadress från våra medlemmar för att medlemshanteringen ska fungera så smidigt som möjligt. Dessa uppgifter skickar ni enklast in till fencing@fkchapman.se.